Спортико ЕООД специализира в проектирането и изграждането на спортни съоръжения и детски площадки. Материалите и технологиите, които използваме са на високо европейско ниво и притежават съответните сертификати от европейски и световни сертификационни органи. Фирмата предлага пълен набор от съвременни атрактивни решения за изграждане на вътрешни и външни пространства за спортни съоръжения и площадки, детски кътове, ресторанти, детски и търговски центрове, болници и офис сгради. Използвайки световния опит и с помощта на нашите партньори, ние имаме амбицията да предложим съвременни комплексни решения и продукти не само в областта на спорта, но и във всички обществени сфери и индустрията.